banner
Untitled Document

Winter Program 2012 Student Information

Shanxi JIANG, Fudan University
Professor Thomas VONDRISKA, Physiological Sci

Yingying CAI, Nanjing University
Professor James U. BOWIE, Chemistry

Ziqi YAN, Nanjing University
Professor Katsushi ARISAKA, Physics

Bingyu ZHAO, Nanjing University
Professor Tom CHOU, Biomath

Xiaofei DONG, Nankai University
Professor Kendall N. HOUK, Chemistry

Lu SHEN, Sichuan University
Professor Yung-Ya LIN, Chemistry

Yi WANG, Sichuan University
Professor David B. CLINE, Physics

Meng-Chia (Norika) LIU, Waseda University
Professor Hua Linda CAI, Anesthesiology

Jiahuan CUI, Xi'an Jiaotong University
Professor Yongho Sungtaek JU, Mechanical & Aersopace Engineering

Xuanrong GUO, Zhejiang University
Professor Yang YANG, Materials Science & Engineering

Ao LIU, Zhejiang University
Professor Steve JACOBSEN, Mol, Cell, & Dvlmt Bio

Zening QU, Zhejiang University
Professor Jeffrey Aaron BURKE, Film, TV

Tiansheng YAO, Zhejiang University
Professor Adnan DARWICHE, Computer Science

Haoxing ZHANG, Zhejiang University
Professor Sudhakar PAMARTI, Electrical Engineering

Archive

Winter Program 2011 Students

Winter Program 2010 Students

Winter Program 2009 Students

 

 SEARCH

We welcome UCLA faculty interested in hosting CSST summer students, for further information contact us at csst@ieo.ucla.edu.

CONTACT US